เกี่ยวกับเรา

 

เกี่ยวกับเรา

บริษัท โฟร์กรุ๊ปชิปปิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่เปิดดำเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2534  โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และได้เริ่มจากการเป็นตัวแทนออกของด้านศุลกากรทั้งนำเข้า และส่งออก ทางเรือและอากาศ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการเติบโต และขยายเครือข่ายงานบริการของเรา ซึ่งปัจจุบันได้มีสาขาที่มหาชัย จ.สมุทรสาคร เพื่อทำให้มีความคล่องตัวของการทำงานมากขึ้น  และรองรับการเติบโตของบริษัทในจังหวัดใกล้เคียง  ปัจจุบันเรามีการให้บริการแบบครบวรจรทั้งการนำเข้า และส่งออก

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

เราดูแลเอาใจใส่สินค้าของลูกค้า เสมือนเป็นสินค้าของเราเอง ทีมงานของเราที่มากด้วยประสบการณ์พร้อมที่จะดำเนินการขนส่ง และผ่านพิธีการศุลกากรด้วยความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว และมั่นใจได้ว่าสินค้าจะถูกส่งถึงมือท่าน หรือลูกค้าของท่านในเวลาที่กำหนด

การเจรจาต่อรองและบริการอื่นๆ

เรายินดีที่จะทำหน้าที่ในการเจรจาต่องรองเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ให้ได้ราคาที่เหมาะสม หรือส่วนลด รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ เรามีความมั่นใจว่าทีมงานและเจ้าหน้าที่ของเราจะใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการขนส่งสินค้าของท่านอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพคุ้มราคา เมื่อเลือกใช้บริการกับเรา

ให้โฟร์กรุ๊ปเป็นทางเลือกแรกของคุณ เมื่อต้องการใช้บริการโลจิสติก

เรามีบริการขนส่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เราบริการขนส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งตามความต้องการของลูกค้า